Tmi Yhteinen matka

Työnohjausta ja
Käynti kerrallaan työskentelyä

- yksilöille ja yhteisöille

Voimavarakeskeistä työnohjausta Itä-Suomen alueella niin yksilöille kuin työyhteisöillekin

Niin työelämään kuin ihmiselämään laajemminkin kuuluu monenlaiset risteysalueet ja aallokot, jolloin pohtii oman elämänsä suuntia tai päämääriä.

Mitä haluan elämältäni, itseltäni ja muilta? Irtisanoudunko, vaihdanko alaa, eroanko parisuhteestani, kuinka toimin lapseni kanssa? Olen mielelläni tarjoamassa ammattitaitoista osaamistani niin työelämän haasteisiin kuin yksilötason elämäntilannekriiseihin.

Toiminta-alueena Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi ja Kajaani sekä muut paikkakunnat Itä-Suomen alueella. Tapaamiset voidaan hoitaa myös etäyhteyksiä käyttäen.

”Ihmiset tietävät itse, miten ratkaista ongelmansa,
mutta he eivät vielä tiedä tietävänsä.”

Milton H. Erickson

Tiina Heikkilä

Olen tehnyt työurani sosiaalityön laaja-alaisella kentällä, lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvonnan sekä työikäisten palveluissa. Erilaiset ihmiselämän solmukohdat ovat tulleet työni kautta tutuiksi, kuten myös niistä selviytyminen.

Uskon vahvasti ratkaisukeskeiseen ajatteluun, ihmisen ja yhteisön oman toimijuuden tukemiseen, jolloin on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja oivalluksia hyvinkin haastavissa elämäntilantilanteissa, ihmisestä itsestään. Oma tehtäväni on usein herätellä asiakkaitani juuri näiden uudenlaisten oivallusten ja näkökulmien äärelle, joita ei välttämättä arjessaan tule itse huomanneeksi.

Koulutustausta
Työnohjaaja (STOry)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sosiaalityöntekijä (YTM)
Sosionomi (AMK)