Tmi Yhteinen matka

Palvelut

Työnohjaus

Mietityttääkö työssä jaksaminen, työyhteisön vuorovaikutustilanteet, työn kehittämisen tarve tai organisaatiomuutos? Voi olla, että haluat muuten vaan tarkastella suhdettasi työelämään ja hakea uusia näkökulmia työn tekemiseen.

Työnohjaus on keino tukea työssäjaksamista ja työhyvinvointia ammattialasta riippumatta. Hyvinvoiva työyhteisö on kaikkien etu.

Tarjoan työnohjausta eri ammattialoille niin yksilöille kuin yhteisöillekin.

Työnohjaajan tuella on mahdollista
• kohdata ja tutkia yhdessä työelämän haasteita
• löytää erilaisia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja ongelmakohtiin
• tukea ja vahvistaa jo olemassa olevaa osaamispääomaa

Käynti kerrallaan työskentely, KKT (Single Session Therapy)

Oikea-aikainen tuki ja ihmisen kannalta juuri tietyn, merkityksellisen ongelman äärelle pysähtyminen ei välttämättä edellytä pitkäkestoista jonottamista palveluiden piiriin tai vaadi vuosia kestävään terapiaan sitoutumista.

Käynti kerrallaan työskentely on pitkään tutkittu ja käytössä ollut, mutta meillä Suomessa vielä vähän tunnettu työmenetelmä. Se on selkeä, konkreettinen ja tavoitteellinen menetelmä, jossa pureudutaan asiakkaan kannalta keskeisimpään ongelmaan, välittömästi, jo yhteydenottovaiheessa. Käynti kerrallaan työskentely on näin ollen hyvin asiakaslähtöinen, sanan varsinaisessa merkityksessään. Tavoitteena on löytää ja vahvistaa ihmisen omia keinoja selviytyä arjen haasteista. Työskentely on useimmiten lyhytkestostoista, suurin osa asiakkaista kokee tulleensa autetuiksi riittävällä tavalla vain 1-2 käyntikerran jälkeen. Tämä perustuu siihen, että asiakas määrittelee itse heti työskentelyn alkuvaiheessa keskeisimmän ja kaikkein kuormittavimman ongelman, johon pureudutaan ammattilaisen tuella. Työskentely rakennetaan kuitenkin aina yksilöllisesti, kukin asiakastilanne tapauskohtaisesti huomioiden. Mikäli asiakas itse kokee tarpeelliseksi, tapaamisia voi olla useampikin.

Käynti kerrallaan työskentelyä ei suositella silloin kun olet jo sitoutunut hoito- tai terapiasuhteeseen muiden palvelujen piiriin.

Käynti kerrallaan työskentely, KKT (Sinle Session Therapy) tarve voi syntyä esimerkiksi:

  • työelämän yllättävissä muutostilanteissa
  • lapsiperhearkea ja vanhemmuutta kuormittavissa haasteissa
  • parisuhteen jännitteissä ja vastoinkäymisissä
  • missä tahansa ihmisen elämäntilannekriiseissä